Skip to content

רישום ישראלים

דמי הרשמה (כולל מע"מ)

קטגוריה

הרשמה מוקדמת

תשלום עד 01.10.2019

הרשמה מאוחרת

תשלום מ 02.10.2019

שלושה ימים
משתתף 1,620 1,920 
חברי IEEE, לשכת המהנדסים, אילטם ומרצים 1,400 1,670 
סטודנטים* 970 1,145 
יומיים
משתתף 1,350 1,500 
חברי IEEE, לשכת המהנדסים, אילטם ומרצים 1,150 1,350 
סטודנטים* 715 825 
יום אחד
משתתף 1,100 1,220 
חברי IEEE, לשכת המהנדסים, אילטם ומרצים 940 1,080 
סטודנטים* 605 700 
סטודנטים מוזל** 350 405 


* מיועד לסטודנטים לתואר ראשון או שני, בכפוף לאישור המזכירות בה הוא/היא לומד/ת במערכת מלאה. כמו כן מיועד לסטודנטים דוקטורנטים לתואר שלישי מאוניברסיטאות המחקר (תל אביב, טכניון, בן גוריון, ירושלים, ויצמן, חיפה או אריאל) המאושרות על ידי המל"ג ובכפוף להצגת תעודת מילגאי. 

הירשם עכשיו

הערה חשובה! 
לפחות מחבר אחד של כל הרצאה חייב להרשם לכנס ולשלם את דמי הרישום עד ה-10 בספטמבר 2019.

דמי הרישום כוללים

משתתף/ חבר, מלא או יומיים:

 • כניסה להרצאות
 • כניסה לתערוכה
 • תיק הכנס
 • תכנית הכנס
 • USB מאמרים
 • ארוחות צהרים, כיבוד וקפה
 • קבלת פנים  

דמי הרשמה ליום אחד / סטודנט: 

 • כניסה להרצאות
 • כניסה לתערוכה
 • תיק הכנס
 • תכנית הכנס
 • USB מאמרים
 • ארוחות צהרים, כיבוד וקפה  

דמי הרשמה לסטודנט מוזל:

 • כניסה להרצאות
 • כניסה לתערוכה
 • תיק הכנס
 • תכנית הכנס
 • USB מאמרים
 • כיבוד וקפה

אופן התשלום

כרטיס אשראי: ויזה  |  מאסטרקארד  |  ישראכרט  |  אמריקן אקספרס |  דיינרס
העברה בנקאית: לזכות ארטרא בע"מ, מספר חשבון 262200/12 בבנק לאומי, סניף מס' 624, רח'  עמק הברכה, תל אביב
התחייבות: לזכות ארטרא בע"מ, ממוסדות שיש להם הסדר תשלומים עם חב' ארטרא. לארטרא פטור מלא ממס הכנסה במקור.
המחאה: לזכות ארטרא בע"מ. נא לשלוח בצירוף טופס רישום לכתובת: חברת ארטרא, רח' יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב, 6789139.

ביטול השתתפות

תוך 14 ימים ממועד ביצוע הרישום ובלבד שהרישום לא בוצע במהלך 7 הימים הקודמים למועד הכנס – החזר כספי מלא.
החל מהיום ה- 15 ממועד ביצוע הרישום ועד שבוע לפני מועד הכנס – החזר כספי מלא, בניכוי 400 ש"ח דמי טיפול; 
במהלך השבוע שלפני מועד הכנס – לא יינתן החזר כספי.

הירשם עכשיו

Sponsors

Technical Co-Sponsors


Diamond Patron


Sapphire Patrons


Platinum Patrons


Gold Patrons


Patrons


Exhibitors


Media Partners