Skip to content

ביקור בתערוכת הכנס

במסגרת כנס IEEE COMCAS 2019  מתקיימת תערוכה מקצועית בה יציגו כ- 90 מציגים שונים מחו"ל ומישראל.
תערוכת הכנס תהיה פתוחה למבקרים ללא דמי רישום (אך בכפוף להרשמה מוקדמת בלבד) בימים 4-5 בנובמבר בין השעות 11.00-18.00.

ההרשמה לביקור בתערוכה מקנה גם כניסה חופשית וללא תשלום להרצאות ה- WirelessApps, מליאת הפתיחה ומליאת הסיום.
לעיון בתכנית WirelessApps, אנא לחץ כאן.
 
* ההרשמה אינה כוללת כניסה להרצאות המדעיות ולארוחת הצהריים.
 

Sponsors

Technical Co-Sponsors


Diamond Patron


Sapphire Patrons


Platinum Patrons


Gold Patrons


Patrons


Exhibitors


Media Partners